Hướng dẫn xoá cookie và dữ liệu trên google chrome. Clear cookie, browsing data

 • Hướng dẫn xoá cookie và dữ liệu trên google chrome. Clear cookie, browsing data

   haidang updated 8 months, 2 weeks ago 1 Member · 1 Post
 • haidang

  Member
  10/02/2020 at 10:57

  Muốn xoá dữ liệu trên google chrome, bạn vào dấu 3 chấm dọc, sau đó chọn setting.
  Kéo xuống chọn Advanced. Chú ý 2 phần: Clear Browsing Data và Site Settings.
  Muốn xoá dữ liệu lịch sử: chọn Clear Browsing Data -> Advanced -> chọn hết ô -> all time -> Clear Data
  Muốn xoá cookie ->site setting -> xoá

  • This discussion was modified 8 months, 2 weeks ago by  haidang.

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now